Hakkımızda

Hakkımızda

Mülteci ve sığınmacılarına adalete ulaşmasının güç olduğu ve gelişmeye ihtiyacı olan yerlerde, karşılıksız yasal yardımı savunuyoruz. (INLAR savunuyor).

INLAR profesyoneller, NGO’lar ve tercümanlar/çeviriciler arasında toplumun yararına olacak şekilde, tecrübe alışverişinin daha ulaşılabilir olmasına katkısağlamayı amaçlayan, uluslararası bir ağdır.

Daha etkin yasal destek sağlamak adına, dil desteği için bağış/parasal destek verilmesi amaçlanmaktadır.

INLAR, Avrupa Birliği v- Rusya Sivil Toplum Forumu tarafından Hırvatistan’da organize edilen, Europe Lab 2016 da Genç Profesyoneller Forumu projesini kazanmıştır. INLAR , ‘’ 4 zaman diliminde’’ çalışan kadın profesyoneller tarafından kurulmuştur Yıllık bir ödüllendirme, bağış/parasal destek ve profesyoneller için özelleştirilmiş eğitim ve kaynaklara erişim sağlanması amaçlanmaktadır.

(INLAR inanıyor) Diyalog ve işbirliğinin somut sonuçlar getireceğine inanıyoruz. (INLAR önem veriyor ) Uzmanlığımıza ve yardımımıza ihtiyacı olan insanlara önem veriyoruz. (INLAR destekliyor SDG no 16’yı ve buna ulaşmak için yapılacak ortaklıkları destekliyoruz. Yenilikçi fikirlere ve amaç odaklı profesyonellerden oluşan güçlü bir ekibe sahibiz.