Sivil Toplum Örgütleri

Romanya

Mülteciler için Romanya Ulusal Kurulu

a. Göçmenler için Genel Denetim Kurulu’nun yerleşmesi ve prosedürleri için tüm bölgesel merkezlere kayıtlı ve yerleştirilmiş sığımacı adayları için özel yasal rehberliğin erişimini sağlamak,yani Bükreş, Giurgiu, Galati, Timisoara, Maramures ve Radauti, aynı zamanda sınır geçiş noktalarını ya da geçiş alanlarını içeren yerleşim merkezlerinin dışındaki sığınmacılara da hizmet vermek b.Usule ait belgelerin hazırlanması (şikayetler, temyiz ve sığımacılar için diğer belgeler) c. Korunmasız gruplar için özel yardım: ailelerinden ayrı çocuklar, kadınlar, yaşlılar. d. Mahkeme içtihatı yaratabilecek davaların mahkemelerinde yasal yardım e. Yasal yardımın kalitesini ve sığınmacılara desteği arttırmak için sığınmacı işlemlerini içeren avukatların ve yasal rehberlerin uzamnlıkları f. Sığımacıların kendi ülkelerindeki durum hakkındaki güncellenmiş bilginin araştırılması ve sağlanması (hakimler, avukatlar, yasal rehberler, idari oteriteler için) g.birleşmenin ve aile birleşimi ve kanun altında diğer hakların işleminde – entegrasyon – Romanya vatandaşlığı elde etmek için, iş piyasasındaki sosyal koruma karları ve servislerinden sorumlu kişiler tarafından erişimi kolaylaştırmak için görüşmeşler ve savunmalar h. rehberlik, Romanya için sığınmacıların geri dönüş isteklerinde yasal destek ve tercüme

Romanya

Jesuit Mülteci Servisi Romanya

Sığınmacı ve yabancı vatandaşlar kanunları tarafından belirlenen alanlarda yasal rehberlik sunuyoruz (örneğin: bölgeye erişim, sığımacı prosedürlerine erişim,sığınmacı prosedürü,entegrasyon, vatandaşlık, tölerans, yabancı vatandaşlar mevzuatındaki yasal hükümler gereğince oturumun düzenlenmesi; sığınmacı olarak haklara erişim/korumadan sorumlular/töleranslı/yeni sığınmacı prosüdürlerine erişim/Dublin prosedürü, ve benzeri.).

Russia

Göçmenler için organizasyon forumu

Yasal Danışma Hizmeti

Russia

İç Kontrol

Yasal Danışma Hizmeti

Russia

St. Petersburg kar amacıgütmeyen kuruluş‘’ Nochlezhka’’(Sığınak)

Devletsiz insanlara, mültecilere göçmenlere; kayıt olmaları ve evrak toplamaları gerekmeden, Rus vatandaşlarınınyasal ve sosyal desteği : Hakların korunması, mahkeme, yasal statü ve evrak yenileme konularında danışmanlık ve destek

  • 7 812 407 30 90
  • https://homeless.ru/
  • Russia, 192007, St. Petersburg street. Borova House 112b (Nearest subway station - "Channel Bypass")
Poland

Hukuk Müdahale Derneği

Yasal müdahale kuruluşu (SİP) 2005 te bir grup genç aktivisti ve hukukçular tarafından kurulmuştur. O zamandan beri bu kuruluş insani haklarına taciz edilmiş ve haksızlığa uğramış insanlara ücretsiz hukuki danışmanlık yapan ve toplum içerisinde toplumsal ve hukukî bilinci artırmaya çalışan bir sivil toplum kuruluş haline gelmiştir.

Alan: göçmen ve mülteci hukuku, mülteci işçi çalıştıran işverenlere işçi hukuku konusunda danışmanlık

Poland

Helsinki İnsan Hakları Vakfı – Mülteci ve Göçmenlere Hukuki Yardım Programı

Helsinki insan hakları örgütü (HFHR) avrupa’da insan haklarini savunan en tecrübeli ve en profesyonel şekilde çalışan bir sivil toplum kuruluş’tur. Hem polonya içinde hem de diğer ülkeler (genellikle Rusya federasyonu , Ukrayna , kafkasya , beyaz Rusya , ve orta asya) içinde aktif rol oynamaktadır. HFHR örgütü ulusal ve uluslararası birçok eğitim , konferans ve seminerler yaptırmaktadır. Bu kuruluş hem insan hakları konusunda hem de bireysel ve sivil toplumlar’a ( meclis komiteleri, adliye, sınır güvenliği, karakol, sağlık kurumlari) özgürlük konusunda danışmanlık vermektedir.

Alan: Göçmen ve Mülteci Hukuku